naslovnica

Pravila nagradnog natječaja „Dugačke kuhače” (u daljnjem tekstu: „Pravila“)

Gornji svijetli border Gornji tamni border

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv Nagradnog natječaja je „Dugačke kuhače”. Nagradni natječaj traje od 25.03. do 08.04.2021. godine u 23:59 h na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode Priređivača marke Vegeta.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, zainteresirani sudionik treba na stranici https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/ skinuti službeni AR Instagram filtar „Dugačke kuhače“, snimiti public Instagram Story, odnosno, koristeći taj filtar odigrati igricu, spomenuti @podravka_hrvatska te staviti hashtag #dugackekuhace.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 08.04.2021. godine u 23:59 h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi 1 sudionik.

Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. 

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima. 
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6. – Nagradni fond 

Nagradni fond uključuje:

1x Playstation 5

Članak 7. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike odabire i nagrađuje stručni žiri Priređivača. Žiri će se pri odabiru dobitnika voditi kriterijem kreativnosti, odnosno dobitnik će biti onaj tko na najkreativniji način odigra igricu koristeći navedeni filtar.

U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 08.04.2021. godine u 23:59 h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila.

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni 15.04.2021. na web stranici https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/.

Objavljeni popis nagrađenog uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja.  

Ukoliko se dobitnik ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja (rezervni dobitnik).

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik nagrade je u svrhu identifikacije dužan, na zahtjev Priređivača, svoj identitet potvrditi vlastitim važećim osobnim dokumentom.

Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada 

Dobitnik će nagradu dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja.

Navedeni rok isporuke nagrade može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. 

Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjelu, izgubljenu ili krivo upućenu pošiljku kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenske nagrade (umjesto nagrade koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 25.03.2021. godine na https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/ i na www.podravka.hr.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i suglasni su s poštivanjem prava i obveze iz ovih Pravila. Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“ navedenima na web stranici https://www.vegeta.hr/100postooriginalna/ kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice. 

Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik nagrade u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača, bez ograničenja.    

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao preduvjet za dostavljanje nagrade u Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promotivne svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka aktivnosti. 

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: dpo@podravka.hr. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Članak 13. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15.Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 25.03.2021. godine

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke