naslovnica

Pravila nagradnog natječaja „Vegeta – 100% originalna”

Gornji svijetli border Gornji tamni border

Pravila nagradnog natječaja „Vegeta – 100% originalna” (u daljnjem tekstu: „Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

 Priređivač nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na www.vegeta.hr/100postooriginalna. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Vegeta – 100% originalna”. Nagradni natječaj traje od 17.09. do 31.10.2020. godine u 23:59 h na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode Priređivača marke Vegeta.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba osmisliti recept i pripremiti jelo od pet sastojaka, od kojih je jedan Vegeta original, a ostala četiri proizvoljna sastojka te na stranici www.vegeta.hr/100postooriginalna unijeti naziv recepta, dodati fotografiju jela i opis pripreme te ispuniti formu s osobnim podacima.

Za pripremu recepta sudionik može odabrati između unaprijed ponuđenih sastojaka, ali može dodati i svoj sastojak ako se ne nalazi na popisu.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 31.10.2020. godine u 23:59 h automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi 6 sudionika.

Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po izvlačenju dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima:

  1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
  4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:

1x KitchenAid Artisan 175 ink blue

5x Vegeta poklon paket (Vegeta torba, Vegeta maska, Vegeta 250g, Vegeta staklena doza 400g, Vegeta Natur tekući dodatak jelima 170 ml, Vegeta mediteran 100g, Vegeta Natur za zlatnu piletinu 30g, Vegeta Natur za krumpir 30g, Vegeta Natur za salatu 30g, Vegeta Natur za meksička jela 30g, Vegeta Maestro slatka paprika 100g, Vegeta Maestro origano 5g, Vegeta Maestro bosiljak 5g, Vegeta Maestro kurkuma 44g, Vegeta Maestro češnjak 25g)

Članak 7. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike odabire stručni žiri Priređivača i nagrađuje ih. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 31.10.2020. godine u 23:59 h. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila.

Članak 8. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na www.vegeta.hr/100postooriginalna najkasnije 8 dana od završetka Nagradnog natječaja. Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja.  

Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja (rezervni dobitnik).

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument, u protivnom gubi pravo na nagradu. Svi dobitnici dužni su svoj identitet potvrditi vlastitim važećim osobnim dokumentom.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će pakete dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja.

Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. – Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 17.09.2020. godine na www.vegeta.hr/100postooriginalna i na www.podravka.hr

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila. Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“ navedenima na web stranici www.vegeta.hr/100postooriginalna kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice.

Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača, bez ograničenja.   

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: dpo@podravka.hr. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Članak 13. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15.Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 16.09.2020. godine

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing

Postavke