Meni Profil Search

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sadržaja web sitea www.vegeta.hr

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web sitea www.vegeta.hr. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi s tim.

Web site www.vegeta.hr (dalje u tekstu: web site Vegeta) pokrenula je i uređuje Podravka d.d. (dalje u tekstu: Podravka ili mi).

Prvim korištenjem web sitea Vegeta smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web siteu Vegeta i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uvjete korištenja, molimo da se obratite na naše Kontakte.

Izgled i sadržaj web sitea Vegeta te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web sitea Vegeta predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

KORIŠTENJE SADRŽAJA WEB SITEA VEGETA

Bilo da ste postali registrirani korisnik ili ne, korištenje materijala i sadržaja na web siteu Vegeta dopuštamo samo u osobne svrhe.

NE DOPUŠTAMO:

 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći propisi za teritorij za koji je web site Vegeta objavljen, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju po bilo kojoj osnovi, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba;
 • izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih drugih proizvoda ili usluga koji nije pod markom Vegeta;
 • korištenje sadržaja i funkcionalnosti web sitea Vegeta na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
 • lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba;
 • objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web sitea Vegete drugim korisnicima;
 • svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
 • neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web sitea Vegeta;
 • korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korištenjem sadržaja web sitea Vegeta pristajete da naše uredništvo nadzire da li su sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s Uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. No, prije objave ne pregledavamo niti obrađujemo sadržaj korisnika. Budući da naš nadzor nije sustavan, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama web sitea Vegeta biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za porijeklo takvih sadržaja. 

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja web sitea Vegeta uočite sadržaje koji su protivni ovim Uvjetima korištenja. To smo vam olakšali tako da nas u bilo kojem trenutku možete izravno kontaktirati na kontakte.

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita protivan Uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Također, ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje eventualnog korisničkog računa registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju da to procijenimo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu da mi imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na web siteu Vegeta. Korištenjem sadržaja web sitea Vegeta suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Podravka ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz Uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

SADRŽAJI WEB SITEA VEGETA

Na stranicama web sitea Vegeta omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcionalnosti. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Uložit ćemo razumne napore da vam web site Vegeta i svi njezini sadržaji i funkcionalnosti budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Objavljivanje vaših sadržaja na web siteu Vegeta ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

REKLAMNI SADRŽAJI NA WEB SITEU VEGETE

Na web siteu Vegete se pojavljuju i reklamni sadržaji (reklamne poruke, oglasi, banneri i sl.) Ne podržavamo oglašavanje koje dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je oglašavanje upućeno te je vjerojatno da će time utjecati na ekonomsko ponašanje tih osoba (zavaravajuće oglašavanje).

Do najveće moguće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, isključujemo odgovornost, za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama u vezi sa zakonom zabranjenim oglašavanjem.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Na web siteu Vegete pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.) Svaki korisnik web sitea Vegeta snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web siteu Vegeta. Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma obratite se na Kontakti. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:

 • korištenje sadržaja koji se nalaze na web siteu Vegeta u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • da se sadržaji koji se nalaze na web siteu Vegeta koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • da se sadržaji koji se nalaze na web siteu Vegeta koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke
 • izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Podravke.

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja s web sitea Vegeta. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju na utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak protivan odredbama Uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web sitea Vegeta bez prethodnog obavještavanja korisnika te.

Korištenjem web sitea Vegeta svjesni ste da su na njemu sadržani nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji je nositelj Podravka ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web sitea Vegeta time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji je nositelj Podravka, odnosno treća osoba.

Vaši sadržaji na web siteu Vegeta. omogućavamo vam da na web siteu Vegeta objavljujete, učitavate (upload) fotografije, crteži i sl. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima te trećim osobama.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Podravke osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim nacionalnim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na web siteu Vegeta na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe bilo kakvih daljnjih dopuštenja korisnika.

U slučaju da na sadržajima koje ste predali ili učitali, a koji su zaštićeni autorskim ili drugim pravom, želimo steći isključiva prava iskorištavanja, međusobna prava i obveze uredit ćemo s vama posebnim ugovorom.

Vaše je pravo da se uz sadržaje koje objavljujete ili učitavate na web site Vegete nalazi i vaše ime i prezime kao autora materijala. Prilikom objavljivanja ili učitavanja sadržaja na portalu imate pravo izabrati da se uz sadržaj pojavi vaše korisničko ime ili vaše ime i prezime.

Korištenjem web sitea Vegeta suglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite ili učitate mijenjamo, dopunjavamo, prilagođavamo i uređujemo. Pridržavamo pravo, ali se ne obvezujemo, materijal koji nam je dostavljen ili učitan (upload) mijenjati, dopunjavati, prilagođavati, uređivati, objaviti djelomično, koristiti u različitim novinarskim alatima prije, odnosno prilikom objave na web siteu Vegeta.

Vaša jamstva. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web site Vegeta dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na stranicama portala:

 • da ste autor tih sadržaja, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlaštenje da osnivate u korist Podravke odgovarajuća prava u skladu s ovim Uvjetima korištenja,
 • da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli sukladno zakonu,
 • da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na osobnost trećih osoba,
 • da korištenje tih sadržaja sukladno Uvjetima korištenja neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama,
 • da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe,
 • da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadom štete koji budu postavljeni prema Podravki zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe te da ćete Podravki i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Podravka se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadom štete zbog povrede gornjih jamstava.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web siteu Vegeta u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizići iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama web sitea Vegeta.

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će portal web site Vegeta, odnosno svi njegovi sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.). 

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

 • za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web siteu zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja protivnih Uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.,
 • za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe vezano za korištenje web sitea Vegeta, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcionalnosti, zlouporabe korisničkog računa i sl.,
 • za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web siteu Vegeta,
 • za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web sitea Vegeta, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcionalnosti,
 • za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcionalnosti, usluga, dizajna, koncepcije web sitea Vegeta ili cijelog portala,
 • za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje Internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web siteu Vegeta.

Ažurirano 21.10.2015.

Podijeli s prijateljima